Voorjaarsdeal: €198 €98
Alle essentiële MailChimp vaardigheden in 50 videolessen. Vlot en goed zelf je nieuwsbrief maken!
Bekijk deze online cursus→

Trainer:
Martijn Baltes

Privacyverklaring

Vlot & Goed is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Martijn Baltes is de Functionaris Gegevensbescherming van Vlot & Goed en is te bereiken via:

martijnbaltes@vlot-en-goed.nl
+31 628498558

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vlot & Goed verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam, of naam van je vereniging, stichting of andere organisatievorm
 • Adresgegevens (voor op de factuur)
 • Telefoonnummer (om je vragen te beantwoorden en om te communiceren ter voorbereiding van een training of afspraak)
 • E-mailadres
 • IP-adres (voor beveiligingsdoeleinden en tegenhouden van spam)
 • Gegevens over jouw activiteiten met, en binnen e-mailings (dit betreft de standaard analytics: of je de e-mail al dan niet opent, en op welke links je klikt
 • Profielfoto (wanneer je je aan Gravatar gekoppelde e-mailadres gebruikt bij reacties onder artikelen op deze site)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via martijnbaltes@vlot-en-goed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vlot & Goed kan jouw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Het beantwoorden van vragen over, en het leveren van de diensten en producten
 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van tips per e-mail naar aanleiding van afgenomen producten of diensten
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en voorwaarden
 • Het publiceren van een reactie die je plaatst onder een van de artikelen op deze website. Je profielfoto wordt ook zichtbaar als je gebruik maakt van Gravatar en je een reactie plaatst met hetzelfde mailadres dat je daar voor je profiel gebruikt.

Vlot & Goed verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vlot & Goed neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vlot & Goed) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vlot & Goed bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vlot & Goed verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (webserver- en mailserverproviders, leveranciers van CRM software, e-mailnieuwsbriefsoftware, en administratiesoftware), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vlot & Goed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vlot & Goed gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken. Ik heb een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met mijn data. Daarmee is vastgelegd dat het Google niet is toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, en laat ik de IP-adressen anonimiseren conform de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vlot & Goed maakt geen gebruik van tracking cookies en staat derden (zoals bijvoorbeeld Facebook, Google YouTube en Twitter) ook niet toe om dit soort cookies te plaatsen. Je surfgedrag wordt dus niet aan derden doorgegeven bij het bezoeken van pagina's op deze site.

Van de Youtube video's mijn site is de privacymodus ingeschakeld en plaatsen geen cookies bij het bezoeken van de pagina.

De social media deelknoppen plaatsen ook geen cookies bij het bezoeken van de pagina.

Op deze site zijn dus alleen privacyvriendelijke cookies actief: functionele cookies en de Google Analytics cookies ingesteld conform de privacyrichtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Vlot & Goed hoeft daarom vooraf geen toestemming te vragen voor het activeren van deze onschuldige cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vlot & Goed en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vlot-en-goed.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vlot & Goed neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vlot-en-goed.nl.

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een TLS-certificaat*, sterke wachtwoorden en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

* Voorheen SSL. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

De werkwijze van Vlot & Goed kan in de loop van de tijd veranderen. Dat kan tot gevolg hebben dat deze privacyverklaring gewijzigd wordt. De meeste recente versie van de privacyverklaring vind je altijd op www.vlot-en-goed.nl/privacy/. Mochten de wijzigingen direct op jouw van toepassing zijn, dan zullen we je dat bij het eerstvolgende schriftelijke communicatiemoment mededelen.